YILLARIN VERDİĞİ TECRÜBE İLE

MARMİDES HİZMETLERİ

OKSİDASYON ÖNLEYİCİ

Uzun süre dış etkenlere maruz kalacak metal yüzeylerin korezyon ve paslanma sonucu oluşacak olumsuz etkilerini ortadan kaldırır.Örneğin vida ,somun, saplama ,Hat bağlantı noktaları .Gemilerde suya ve neme karşı korunması gereken özel ekipmalar kullanım alanlarını içerir .Bileşenindeki ürünlerden klorlu bileşik sayesinde jelleşme oluşmadan önce uygulanan bölgede temizlik sağlar soğuk işlem yağı ile  hafif bir yağ tabakası oluşturur son olarakta parafin sayesinde klorlu bileşik ve soğuk işlem yağı uçtuktan sonra jelleşme oluşur Ürün soğuk hava koşullarında hafif ısıtılarak kullanılmalıdır .Ancak normal şartlarda sıvı halde olup püskürtüldükten veya sürüldükten kısa bir süre sonra jelleşme oluşarak uygulanan bölgenin hava ve dış etkenlerle temasını keserek koruma altına alır .